זמר בודד הוא הלב
x
אמנות

ביום חמישי, 8 ביוני 2017, תיפתח במוזיאון אשדוד לאמנות התערוכה זמר בודד הוא הלב, המגוללת את סיפורה של המוזיקה המזרחית בארץ מאז קום המדינה ועד פריצתה לזרם המרכזי של המוזיקה הישראלית בסוף שנות ה-90. התערוכה בנויה כסיפור, המתפתח בסדר כרונולוגי הַחל בהגירתם לישראל של מוזיקאים בעלי שיעור קומה מארצות מוסלמיות בשנות ה-50 למאה ה-20, ועד רגע שבירתה של "תקרת הזכוכית" של תעשיית מוזיקה זו, עם הצלחתו המטאורית של אייל גולן.

בעשורים הראשונים למדינה לא ניתן למוזיקה המזרחית מקום ראוי בנוף התרבות הרשמית, וסיפורה משקף במידה רבה את זה של ציבור מאזינים רחב, שקולו הודר מן השיח הציבורי. התערוכה אינה מבקשת להגדיר "מוזיקה מזרחית" אלא להצביע על כמה מן ההיסטוריות והמיתולוגיות הבונות אותה. לשם כך היא יוצאת למסע בין תופעות מוזיקליות ייחודיות ובין דמויות מפתח בפנתיאון המוזיקה המזרחית: מְבצעים ונגנים, מלחינים ומְעבדים, מפיקים ומועדונים. כל אחד מן האנשים והמקומות האלה מוסיף אבן לפסיפס מפואר, שהניע את הקול המוזיקלי המזרחי מן השוליים אל המרכז.  

זמר בודד הוא הלב מצביעה על חשיבותה של המוזיקה המזרחית לסיפור הכללי של התרבות הישראלית, כשדה שמלכתחילה שילב "גבוה" ו"נמוך", מסורתי וחדשני, פיוט ופופ. בימים שבהם ישראל מדברת רב-תרבותיות אך נעה בעקביות לעֵבר הפרדה ובידול, מוזיקה מזרחית על שלל גוניה מסמנת אפשרות ליצירה של "גם וגם". במובן זה היא מהווה ביטוי של ים-תיכוניות עשירה, המושתתת על חליפין בין תרבויות.

ברוח זו מוצגים בתערוכה, בלי היררכיה, קטעי ארכיון ופריטי פופ וממורביליה, לצד יצירות של אמנים ישראלים עכשוויים. עטיפות התקליטים והתקליטונים, הכּרזות, כלי הנגינה וקטעי הווידיאו הנראים ונשמעים בה הם כמו גלויות, שהצופים מוזמנים לצרף זו לזו להרכבת סיפורים אפשריים. בתערוכה מציגים, כאמור, גם אמנים חזותיים, המתחקים אחר גיבורי התרבות שאבדו לדור הוריהם ולהם-עצמם ובתוך כך שבים ומוצאים במוזיקה תרבות עשירה שנדחקה הצִדה. המוזיקה והסיפורים הקשורים בה הם בעבורם מקור לרגש עמוק ויסוד לביקורת חברתית, הנחוצה כל כך בתהליך של ניסוח הזהות הישראלית. זמר בודד הוא הלב מבקשת לעשות צדק עם נכסי התרבות המוזיקליים המגוונים הללו. סיפור ההדרה של ראשית הדרך הופך בתערוכה לסיפור הצלחה, כמהלך שכיום נוכח כל כך בשדה התרבות הישראלית. 

ניסיון מחקרי חלוצי זה, הכולל תערוכה וקטלוג רחב-היקף, יפתח את אירועי פסטיבל מדיטרנה לתרבות ים-תיכונית, שייתקיים זו השנה החמישית במשכן לאמנויות הבמה, אשדוד, הסמוך למוזיאון. 

את התערוכה אוצר ערן ליטוין, עורך מוזיקה בקול ישראל, אוצר ואספן, שעוסק בתיעוד ובמחקר של המוזיקה הישראלית.


שעות הפתיחה של המוזיאון
א, ג', ד', ה' 9:00-16:00
ב' 9:00-20:00
ו', שבת 10:30-13:30
זמר בודד הוא הלב

מוזיקה מזרחית בישראל